/ امکانات بیشتر / مدیران گروه / مدیر گروه رشته‌ی ادبیات

مدیر گروه رشته‌ی ادبیات

 

 

 

رزومه

زهرا فتحی


تلفن تماس:09188421743
ایمیل : zf_0531@yahoo.com
وضعیت استخدام: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام -رسمی قطعی
ساکن : ایلام

 


سوابق تحصیلی

دانشجوی مقطع PHD -زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد، نام رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی – دانشگاهآزاداسلامی زنجان _ 1374 الی1379

کارشناسی نام رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه آزاد اسلامی زنجان 1370 الی 1374

 


سوابق اجرایی و مسئو لیتها
کتابدار – مسؤل بخش مرجع کتابخا نه ی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی به مدت دو سال
مشاور شورای پژوهشی واحد به مدت یک سال 1385
عضو اصلی شورای پزهشی زنان به مدت دو سال 1386 الی 1388
1374 الی 1380
1384 الی 1386

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1392 –ادامه دارد


سوابق علمی و پژوهشی (تدوین مقاله و تالیف کتاب )

1-چاپ مقاله ای با عنوان « نظری و گذری بر احوال و آتار و اندیشه های عرفانی قاضی همدانی»،فرهنگ زنجان،بهار 1380

2-شرکت در اولین همایش بین المللی ایرانشناسی با مقاله ی : تجلی یگانگی مذاهب در حوزه ی اندیشگی عین القضات همدانی 1381

 

3-چاپ مقاله ای با عنوان : «اندیشه ی وحدت وجود» ،کیهان فرهنگی ،اسفند 1381


4-شرکت در همایش بین المللی زن با ارائه ی مقاله ی : « تصویر ازدواج در آیینه ی شاهنامه » ،شیراز ، اسفند 1381


5- شرکت در همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان با ارائه ی مقاله ی : « نظامی و نگار عشق ، بررسی عشق و عاشقان راستین در منظومه های غنایی حکیم نظامی »


6- شرکت در همایش زنان ، مسائل فرهنگی ، اجتماعی و جهانی سازی با مقاله ی : « جایگاه زن در شاهنامه ی فردوسی » ،تهران ، اریبهشت 1383


7- شرکت در همایش تأثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی با مقاله ی : « سیمای حجت خراسان در آیینه ی قرآن و حدیث »، دانشگاه اراک ، 1382


8- شرکت در سمینار بین المللی ابن سینا با مقاله ی : « رساله ی اضحویه ی ابن سینا و معاد شناسی عین القضات همدانی » ، همدان ، دانشگاه بوعلی ، 1383


9- شرکت در دومین سمینار بین المللی ایرانشناسی با مقاله ی : « پژوهشی در ساقی نامه سرایی سده های دهم و یازدهم با بررسی ساقی نامه ی محیط اعظم بیدل دهلوی ، تهران ، 1383


10- شرکت در دومین همایش خاقانی شناسی با مقاله ی : « خاقانی شاعری از دیار صبح خیزان » ، دانشگاه ارومیه ، 1384


11- شرکت در سمینار بین المللی احیای ربع رشیدی و تمدن دوره ی ایلخانی با مقاله ی : « جهان ملک خاتون و جهان شعری او » دانشگاه تبریز ، 1384


12- شرکت در دومین همایش ملی میراث های تمدنی ایلام ، با مقاله ی : « لا لا یی با صدای مادران ایلامی » ، ایلام ، 1384


13- شرکت در سمینار بین المللی انسانگرایی و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی با مقاله ی : « یگانگی مذاهب از دید گاه عرفا » هند، دانشگاه علیگره ، 1385


14- شرکت در نخستین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با مقاله ی : « ابلیس در ادبیات صوفیان و دیدگاه عین القضات همدانی »،دانشگاه اصفهان ، 1385


15- شرکت در سمینار بین المللی نقش اصفهان در توسعه زبان و ادب فارسی با مقاله ی : « روزمره ها در شعر شاعران عصر صفوی »دانشگاه اصفهان ، 1385


16- چاپ مقاله ی علمی پژوهشی با عنوان « مضامین مشترک عرفاتی شیخ شهاب الدین سهروردی و عین القضات همدانی » ، مجله ی ادیان و عرفان ، شماره ی 8، تابستان 1385


17- شرکت در همایش بررسی تطبیقی شعر کهن و معاصر با مقاله ی :«کل امیر مازندرانی و راز ماندگاری او » ، علی آباد کتول ، 1385


18-شرکت در کنگره ی بزرگداشت شیخ بهایی


با مقاله ی : « تحلیل محتوایی مثنوی نان و حلوا » ،مشهد، 1387


19- شرکت در سومین گردهمایی علمی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با مقاله : « هنر پروین در فن مناظره » ، تهران ، بنیاد ایرانشناسی ، 1387


20- شرکت در سمینار بین المللی ز ن و تاریخ اسلام با مقاله ی : « نظری و گذری بر شعر و اندیشه های شعری جهان ملک خاتون » تهران، 1388


21- چاپ مقاله ی علمی پژوهشی با عنوان « ابلیس شناسی مولانا » ، مجله ی ادیان و عرفان ، شماره ی 28 ، تابستان


1390

تالیف کتاب


1- پژوهشی در اندیشه های عرفانی عین القضات همدانی ، تهران ، انتشارات ترفند ، چاپ اول ، 1383


2- همان ،چاپ دوم،1384


3- از دریا به دریا،(گزیده ی متون ادب فارسی) ،ایلام، انتشارات رامان، 1389


طرح


اجرای طرحی با عنوان " عطار و سیر تکاملی شعر صوفیانه " ، در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام ، 1392کارگاه ها


1- روش شناسی تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام ،32 ساعت 1383


2- کارگاه منطقه ای روش تحقیق در علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، 24 ساعت ، 1384


3-بهینه سازی روابط استاد و دانشجو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، 12 ساعت ، 1385


4-روش شناسی تحقیق علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،40 ساعت، 1385


5-آشنایی با اینترنت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، 30 ساعت، 1386


6-کارگاه آموزشی اصول و مبانی نقد کتاب، نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، 10 ساعت ، 1387


7-مشکلات روانشناختی دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،40 ساعت، 1389


8- حضور درطرح ضیافت اندیشه ی استادان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،45 ساعت ، 1390


9-تکنیک های نوین مشاوره ، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 6 ساعت،1390


10-ولایت فقیه ، اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ، غرب شناسی و جنگ نرم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 2 3ساعت ، 1391


11- دوره ی آموزشی شیوه ی برداشت از قرآن ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،1392عضویت ها


عضویت بسیج اساتید به صورت فعال از سال1382 تا کنون
عضویت در انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از سال 1384 تا کنون
عضویت در نهاد کتابخانه های عمومی زنجان ، گروه زبان و ادبیات فارسی از سال 1384 تا کنون

کسب عناوین


کسب مقام سوم پزوهشگر نمونه واحد ایلام ، سال 1382
کسب مقام اول پزوهشگر نمونه واحد ایلام، 1383
کسب مقام پزوهشگر نمونه استان ایلام، استانداری ایلام ، 1383

§ کسب مقام پزوهشگر زن نمونه استان زنجان،1384

 

 

 


میزان بازدید: 2666

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 29    ديروز: 356    اين ماه: 767    تاکنون : 482871