/ امکانات بیشتر / مدیران گروه / مدیر گروه رشته‌ی تربیت بدنی

مدیر گروه رشته‌ی تربیت بدنی

 

 

رزومه
 
نام و نام خانوادگی: عبدالحسین طاهری کلانی                                                       
رشته، گرایش و مدرک تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش - دکترا   
مرتبه­ علمی: استادیار   
پست اجرایی: مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی  
تلفن و فاکس محل کار:  8  2227526  و  2227531           
سوابق تحصيلي
رديف
مدرك
رشته
گرايش
مدت
معدل
محل تحصيل
آغاز
اتمام
1
کارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
عمومی
1378
1382
16/17
رازی کرمانشاه
2
کارشناسی ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
عمومی
1382
1384
92/16
شهید بهشتی تهران
3
دکتری
تربیت بدنی و علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزش
1385
1390
18
علوم و تحقیقات تهران
 
فعالیتهای پژوهشی
الف)  طرح­های پژوهشی 
رديف
عنوان
محل اجرا
مسئولیت در طرح
تاريخ خاتمه
1
سازگاریهای فیزیولوژیکی ناشی از تمرینات استقامتی، مقاومتی و موازی بر سایتوکاین­های ضدالتهابی در مردان غیرفعال
دانشگاه آزاد واحد ایلام
مجری
1390
2
اثر سه نوع تمرین بر شیوع و علل آسیب­های حاد در بازیکنان فوتبال
دانشگاه آزاد واحد ایلام
همکار
1390
3
اثر تمرین استقامتی، پلایومتریک و موازی بر توان هوازی بیشینه، توان بی­هوازی، چابکی و سرعت دویدن در بازیکنان فوتبال
دانشگاه آزاد واحد ایلام
همکار
1389
4
اثر جلسات مکرر فعالیت ورزشی استقامتی و قدرتی بر سطوح IgA و کورتیزول سرمی فوتبالیست­ها
دانشگاه پیام نور ایلام
همکار
1390
5
تغییرات آدیپوکاین­ها و شاخص مقاومت به انسولین متعاقب سه ماه تمرین مقاومتی غیرخطی و اینتروال هوازی شدید در مردان چاق غیرفعال
پژوهشکده علوم غدد درون­ریز و متابولیسم
همکار
در حال اجرا
6
اثر سه ماه تمرین مقاومتی غیرخطی و اینتروال هوازی شدید بر IL-6، IL-8 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان چاق غیرفعال
پژوهشکده علوم غدد درون­ریز و متابولیسم
همکار
در حال اجرا
 
ب‌)    مقالات ISI
ردیف
عنوان
مجله
تاریخ
1
The Effect of Strength Training on Anti-inflammatory Cytokines, Cortisol and Testosterone in Overweight Men
European Journal of Experimental Biology
2014
 
 
ج‌)     مقالات علمی پژوهشی
رديف
عنوان
مجله
تاريخ
1
اثر سه دوره زمانی (5، 10 و 15 ثانیه) انقباض ایستا در روش PNF بر دامنه کشش عضلات همسترینگ مردان غیرورزشکار
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
بهار 1388
2
اثر تمرین استقامتی بر سطوح سرمی سایتوکاین­های پیش­التهابی، تستوسترون و کورتیزول در مردان جوان
بهبود
پاییز 1391
3
اثر 10 هفته تمرین هوازی شدید بر غلظت پلاسمایی سایتوکاین­های ضدالتهابی و تستوسترون در مردان غیرفعال
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
پاییز و زمستان 1389
4
اثر تمرین مقاومتی بر سایتوکاین­های پیش­التهابی، تستوسترون، کورتیزول و ترکیب بدنی در مردان جوان
جهش
زمستان 92
5
اثر تمرین پلایومتریک، استقامتی و ترکیبی بر نرخ آسیب­های حاد در بازیکنان فوتبال آماتور
پژوهش در علوم ورزشی
تابستان 1390
6
اثر نوع تمرین بر شیوع و برخی علل آسیب­های حاد در بازیکنان فوتبال آماتور
جهش
تابستان 1390
7
اثر جلسات مکرر فعالیت ورزشی بر سلول­های ایمنی و کورتیزول دختران ورزشکار
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
در دست چاپ
 
رديف
عنوان
محل برگزاری
تاريخ
1
مقایسة تأثیر سه دوره­ی زمانی (5، 10 و 15 ثانیه) انقباض ایستا در تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده­های عمقی (PNF)
تهران 
اسفند 1384
2
اثر تمرین مقاومتی بر نسبت سطح IL-10 به TNF-a پلاسمایی مردان جوان دانشگاهی
تهران
خرداد 1391
3
Interleukin-6 and insulin sensivity responses in obese men during training and detraining
بارسلونا
تیر 1392
 

میزان بازدید: 2103

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 45    ديروز: 356    اين ماه: 783    تاکنون : 482887