/ امکانات بیشتر / مدیران گروه / مدیر گروه رشته‌ی حسابداری

مدیر گروه رشته‌ی حسابداری

 

 

مدیر گروه رشته ی حسابداری

 

رزومه تحصیلی، آموزشی پژوهشی
نام و نام خانوادگی: فاطمه احمدی

 

سوابق تحصیلی:
مقطع کارشناسی: دانشگاه ایلام، معدل 17.25، دانشجوی ممتاز- عضو استعدادهای درخشان
مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه الزهرا(س) تهران، ‌معدل 17.16
سوابق آموزشی و تدریس: از سال 87 تا کنون
1. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ایلام
2. تدریس دروس تخصصی حسابداری در دانشگاه ایلام
3. تدریس دروس تخصصی حسابداری در آموزشکده فنی خواهران ایلام

 

سوابق پژوهشی:
1. مقاله علمی پژوهشی "کیفیت سود و اطلاعات حسابداری" در نشریه علمی پژوهشی پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز.
2. مقاله "Earnings Quality and Cost of Equityدر نشریه ISI بنام European Journal of Scientific research.
3. مقاله "The investigate effect operating cash flows, Tobin’s Q on sensitivity of Capital investments to earnings quality" در نشریه ISI بنام European Journal of Scientific research.
4. مقاله "The relationship between earnings quality and some aspects of corporate governance" در نشریه ISI بنام European Journal of Scientific research.
5. مقاله " A Survey of the Relation between Activity Ratios and Information Disclosure in Financial Statements of TSE " در نشریه ISC بنام Science Road Journal.
6. مقاله " Study the relationship between qualitative features of accounting information and financial rates " در نشریه ISC بنام Science Road Journal.
7. مقاله "پاسخگویی عمومی" چاپ و سخنران در سومین همایش حسابداری در تهران
8. مقاله "کیفیت سود و بازده سهام" چاپ و سخنران در همایش ملی دانشگاه سیستان
9. مقاله "ساختار سرمایه و عوامل موثر برآن" چاپ در همایش منطقه ای دانشگاه سما زنجان
10. مقاله" سرمایه فکری از تئوری تا عمل"چاپ در همایش منطقه ای دانشگاه سما زنجان
11. مقاله" تکنیک های خرید" چاپ در همایش منطقه ای دانشگاه سما زنجان
12. کتاب مدیریت مالی 1
13. کتاب حسابرسی1
14. کتاب حسابرسی 2

 

سوابق اجرایی:
حسابرس سازمان حسابرسی به مدت 2سال، از سال84 تا 86

 

 


میزان بازدید: 2845

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 353    ديروز: 382    اين ماه: 735    تاکنون : 482839