/ گروه های آموزشی / گروه منابع طبیعی

گروه منابع طبیعی

 


ردیف
گروه  منابع طبیعی-جنگلداری
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی ملک قاسمی
دانشجوی دکتری
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
2
علی رستمی
دکتری
منابع طبیعی (جنگلداری)
استادیار
تمام وقت
3
سینا دیوسالار           
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
4
رضا عبدالهی
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (مرتع داری)
مربی
تمام وقت
5
بهروز ناصری
کارشناس ارشد
منابع طبیعی (جنگلداری)
مربی
تمام وقت
 
 
 
 
 
 

 

 


میزان بازدید: 1945

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 14    ديروز: 356    اين ماه: 752    تاکنون : 482856