/ گروه های آموزشی / گروه دینی و عربی

گروه دینی و عربی

  


ردیف
گروه  دینی عربی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
عبدالجبار زرگوش نسب         
دکتری
الهیات و معارف اسلامی
مربی
تمام وقت
2
محمد اعتمادی مقدم
دانشجوی دکتری
زبان و ادبیات عرب
مربی
تمام وقت
3
رحیم انصاری پور
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات عرب
مربی
تمام وقت
4
محمد ابدال بیگی
کارشناس ارشد
فلسفه و حکمت اسلامی
مربی
تمام وقت
5
مهناز مؤمنی
کارشناس ارشد
الهیات و فقه حقوق
مربی
تمام وقت
6
اختر سلطانی
کارشناس ارشد
علوم قران و حدیث
مربی
تمام وقت

 

 


میزان بازدید: 2359

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 79    ديروز: 356    اين ماه: 817    تاکنون : 482921