/ گروه های آموزشی / گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات

 


ردیف
گروه  زراعت و اصلاح نباتات
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
 
 
دکتری
زراعت 
استادیار
تمام وقت
2
افشین مظفری
دانشجوی دکتری
زراعت 
مربی
تمام وقت
3
فرزاد بابایی
کارشناس ارشد
زراعت و اصلاح نباتات
مربی
تمام وقت
4
محمد میرزائی حیدری
دانشجوی دکتری
زراعت 
مربی
تمام وقت
5
حمید مجیدی
1
عباس ملکی           
مربی
تمام وقت
6
 
 
 
 
 

 

 


میزان بازدید: 2348

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 10    ديروز: 356    اين ماه: 748    تاکنون : 482852