/ گروه های آموزشی / گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

  


ردیف
گروه  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی جمالی نصاری
کارشناسی ارشد
 زبان و ادبیات انگلیسی
مربی
تمام وقت
2
شهرام ولیدی
دکتری
زبان و ادبیات انگلیسی
استادیار
تمام وقت
3
هیوا ویسی             
کارشناس ارشد
 آموزش زبان انگلیسی
مربی
تمام وقت
4
اکبر عزیزی فر
دکتری
 آموزش زبان انگلیسی
استادیار
تمام وقت
5
 طیبه خوشبخت
دکتری
زبان شناسی همگانی
استادیار
تمام وقت
6
 مهناز دارابی
کارشناس ارشد
 آموزش زبان انگلیسی
مربی
تمام وقت
7
حبیب گوهری
دکتری
زبان شناسی همگانی
استادیار
تمام وقت
8
 
 
 
 
 

 

 


میزان بازدید: 2765

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 26    ديروز: 356    اين ماه: 764    تاکنون : 482868