/ گروه های آموزشی / گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

 

 


ردیف
گروه      تربیت بدنی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
1
فردین فتاحی
دانشجوی دکتری
تربیت بدنی فیزیولوژی  ورزشی
مربی
2
ارسلان چولکی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
3
رمضان کریمی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
4
محمود نیک سرشت
دانشجوی دکتری
تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی
مربی
5
عبدالحسین  طاهر کلان
دکتری
تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی
استادیار
6
محمد رضا یوسفی     
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
7
مهناز امیدی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی
8
مریم عباسی دره بیدی
کارشناس ارشد
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مربی

 

 

چارت_ارشد_فیزیولوژی_ورزشی

 

دوره کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی- گرایش تربیت دبیر

 

دوره کارشناسی پیوسته- گرایش همگانی

 

دوره کارشناسی پیوسته تربیت بدنی- گرایش فیزیولوژی

 

  


میزان بازدید: 2939

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 38    ديروز: 356    اين ماه: 776    تاکنون : 482880