/ گروه های آموزشی / گروه عمران

گروه عمران

 

 


ردیف
گروه عمران(کاردانی وکارشناسی)
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی شهری
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
نیمه وقت
2
احسان  عبدلی
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی)
مربی
تمام وقت
3
محمد رضا جعفریان
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران(مدیرت ساخت)
مربی
تمام وقت
4
محمد مسعود واسطی
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران ( آب )
مربی
تمام وقت
5
طالب صادقیان
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
تمام وقت
6
حمید رضا لطفی زاده
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  ( آب)
مربی
تمام وقت
7
ابوذر امرایی
دانشجوی دکتری 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
تمام وقت
8
علی طاووس نژاد
کارشناس ارشد 
مهندسی عمران  (سازه)
مربی
نیمه وقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


میزان بازدید: 2563

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 59    ديروز: 356    اين ماه: 797    تاکنون : 482901