/ گروه های آموزشی / گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 


ردیف
گروه   آ»وزش زبان و ادبیات  فارسی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
حمید خانیان
دکتری
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
2
محمد رضا فاطمی مقدم     
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
3
زهرا فتحی
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
4
مهناز قمرزاده
کارشناس ارشد 
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
5
نوشین منصور پور
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
6
محمد جلیل بهادری
کارشناس ارشد
زبان و ادبیات فارسی
مربی
تمام وقت
7
مالک شعاعی
دکتری 
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
8
ميرعباس عزيزي فر
دکتری
زبان و ادبیات فارسی
استادیار
تمام وقت
9
 
 
 
 
 

میزان بازدید: 2413

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 64    ديروز: 356    اين ماه: 802    تاکنون : 482906