/ گروه های آموزشی / گروه علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی

 

 

 

ردیف
گروه      علوم اجتماعی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
علی موسی نژاد (بورسیه)
دانشجوی دکترا
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
مربی
تمام وقت
2
فروغ صالح دیرین 
کارشناسی ارشد
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
3
فرنگیس سعیدیان
دانشجوی دکتری
جامعه شناسی
مربی
تمام وقت
4
حشمت قبادی
دانشجوی دکترا
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
مربی
تمام وقت
5
یونس عزتی
دانشجوی دکترا
جامعه شناسی اقتصاد و توسعه
مربی
تمام وقت
6
رضا حقیقی
کارشناس ارشد
مردم شناسی
مربی
تمام وقت
7
علی مهرابی (بورسیه)
دانشجو دکتری
جامعه شناسی مسائل اجتماعی
مربی
تمام وقت

 

 


میزان بازدید: 2993

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 100    ديروز: 356    اين ماه: 838    تاکنون : 482942