/ گروه های آموزشی / گروه آموزش ابتدائی

گروه آموزش ابتدائی

  

 

ردیف
گروه      آموزش ابتدایی
مدرک تحصیلی
گرایش
مرتبه
نوع استخدام
1
عبدالعلی فارغی ( مأمور به ایوان غرب)
کارشناس ارشد
فلسفه تعلیم و تربیت
مربی
تمام وقت
2
شهین غیاثی
کارشناس ارشد
مدیریت آموزشی
مربی
تمام وقت
3
حمیرا سلیمان نژاد
کارشناس ارشد
روانشناسی عمومی
مربی
تمام وقت
4
زینب میهن دوست
دکتری
روانشناسی تربیتی
استادیار
تمام وقت
5
علی روشنی زاده
دکتری
تاریخ و فلسفه آموزش پرورش
استادیار
تمام وقت
6
شهرام مامی ( مأمور به علوم تحقیقات ایلام)
دکتری
روانشناسی عمومی
استادیار
تمام وقت

 

 

 


میزان بازدید: 2582

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 349    ديروز: 382    اين ماه: 731    تاکنون : 482835