اخبار آموزشی
تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

تاریخ حذف، اضافه و آخرین مهلت انتخاب واحد

تاریخ حذف، اضافه و آخرین مهلت انتخاب واحد

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دکتری سال 1396

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دکتری سال 1396

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری تخصصی سال96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایل ...

برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری تخصصی سال96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

تقویم و جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 96

تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد ترم تابستان 96-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

جدول زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی ورودی بهمن ما ...

جدول زمانبندی ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی ورودی بهمن ماه 95

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 91    ديروز: 297    اين ماه: 5733    تاکنون : 109429